Тълкувателно решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

докладвано от съдия Майя Русева


Анотация

Въпрос

1. Представляват ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период? 2. Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия в съдебно заседание на 06 април 2023 год., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
МАРИЯ ИВАНОВА, ВАСИЛКА ИЛИЕВА, СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

[...]

при участието на секретаря Даниела Цветкова постави на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2021 г. на Общото събрание на Гражданска колегия, докладвано от съдия МАЙЯ РУСЕВА

Въпроси

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане от 15.10.2021 г. на Председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по искане на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Министъра на правосъдието и Главния прокурор на Република България. Въпросите, предмет на тълкувателното дело, противоречиво решавани в практиката на ВКС и съдилищата /вторият - редактиран съобразно решение на ОСГК от 17.03.2022г./, са следните:

I. Представляват ли „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Тълкувателни решения

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Друго

Навигация