Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Мими Фурнаджиева


Анотация

Въпрос

Относно възможността съдът служебно да констатира недействителността на сделка по реда на чл. 38 ЗЗД, ако страната, която би имала интерес от прогласяване на недействителността, не го е направила в хода на делото.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в публично съдебно заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и втората година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при участието на секретаря Даниела Цветкова, като разгледа гр. д. №****** по описа за 2021 [/aam]******г., докладвано от съдия Фурнаджиева, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на С. П. П., с адрес в [населено място], представляван от адв. Б. Г., против въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г.[/aam]****** по описа на Апелативен съд Велико Търново, с което е потвърдено решение №******г., постановено по гр. д. №******г.[/aam]****** по описа на Окръжен съд Габрово, за отхвърляне на предявения от П. против „Меркурий П и П” АД иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 365 ЗЗД, вр. чл. 244, ал. 4 ТЗ и чл. 244, ал. 7 ТЗ, вр. чл. 280 ЗЗД, за приемане за установено в отношенията между страните, че дружеството дължи на П. сумата от 50474,38 лева, представляваща неизплатено

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014
  Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът? Какъв е видът недействителност на…
 • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2015
  1.Приложима ли е разпоредбата на чл.38 ал.1 ЗЗД в случай на договаряне на органен представител на търговско дружество лично със себе си? 2.Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД намира ли приложение при органното представителство на търговските дружества? Нормата на чл.145 ТЗ явява ли се специална по отношение на чл.40 ЗЗД? Налице…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014
  Относно правния характер на договора за управление и относно компетентния орган, определящ възнаграждението на изпълнителния директор на АД с двустепенна система на управление.
 • Решение №****/**.**.2010 по дело №****/2009
  Относно материалноправния въпрос, свързан с нищожност на неустойка при условията на чл. 26, ал. 1 ЗЗД при хипотезата на твърдяно противоречие с добрите нрави. Относно процесуалноправния въпрос, свързан с допустимост, съответно недопустимост на решаващия съд да се произнесе служебно, без направено искане от страната по делото, и да постанови намаляване…
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Относно точното приложение на разпоредбата на чл. 141, ал. 7 (нова – ДВ, бр. 58/2003 г.) ТЗ по отношение на заварени при влизането й в сила трудови договори; касационното обжалване е допуснато и с оглед проверка процесуалната допустимост на обжалваното въззивно решение.
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  Дали при констатиране на неправилно приложение на материалния закон от първоинстанционния съд,въззивният съд има право да обезсилва решението му и да връща делото за ново произнасяне или е длъжен,като определи правилната правна квалификация,сам да се произнесе по същество на спора, както и по материалноправния въпрос относно характера на отношенията на…
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  За формата на договора за управление на търговско дружество и може ли договорът да бъде сключен с конклудентни действия; за правната квалификация на иска на търговското дружество за вреди, причинени от управителя и възможността тази отговорност да бъде реализирана след като той е освободен от имуществена отговорност.
 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Договор за управление, сключен с изпълнителен член на СД, прекратява ли се с изтичане на мандата на СД при липса на друга уговорка?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация