Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Мария Иванова


Анотация

Въпрос

Правото да се иска отмяна по чл. 304 ГПК се отнася за спорове с вещноправен характер относно вещи от имуществената общност, за които решението следва да е еднакво за двамата съпрузи. На осн. чл. 19, ал. 1 СК 1985 /отм./ вещите и правата върху вещи, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос/ който се презумира съгл. ал. 3 на с.р./ принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Аналогична е разпоредбата на чл. 21 СК, вр. с пар. 4 ПЗР СК /2009 г./. В производството по отмяна ВКС изследва дали придобитото вещно право е общо за двамата съпрузи.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното заседание на 25 април 2016 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЖИВА ДЕКОВА, ОЛГА КЕРЕЛСКА

при участието на секретаря Северина Толева, като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д. №******г., за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл. 307, ал. 2 ГПК.

ВКС разглежда молбата на А. Д. за отмяна на влязлото в сила въззивно решение на Апелативен съд София /АС/ по гр. д. №******г., с което е потвърдено първоинстанционнното решение на Окръжен съд Благоевград/ОС/ по гр. д. №******г., на осн. чл. 304 ГПК. С решението, чиято отмяна се иска, са отнети в полза на държавата по иск с пр. осн. чл. 42 ЗСГ /отм./, предявен от Окръжна прокуратура Б. срещу съпруга на молителката Р. Д., три недвижими имота – магазин №******града в [населено място] и дворно място в [населено място] с площ от 302 кв. м., индивидуализирани по делото и в решенията на първоинстанционния и въззивния съд. Молителката твърди и подробно обосновава, че тези имоти са придобити в съпружеска имуществена общност и поради естеството на вещното право искът за отнемането на имотите е следвало

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Навигация