Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Златка Русева


Анотация

Въпрос

Относно допустимостта на иска по чл. 76 ЗС във връзка с чл. 359 ГПК,след извършен въвод във владение на ответниците, въз основа на влязло в сила решение,след което ищцът самоволно си е възвърнал фактическата власт върху имота.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 21.09.2016 две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЗЛАТКА РУСЕВА, ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря Ина Андонова изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА дело №******година

Производството е по член 290 ГПК.

С определение №******г., постановено по делото е допуснато касационно обжалване на решение №******г. на Софийски градски съд, ГО,ІІ-В въззивен състав, постановено по гр. д.№******г. по описа на същия съд, в частта му, с която се осъжда О. Л. П. и [фирма]., гр. С., да предадат владението по предявен иск по чл. 76 ЗС на [фирма], С., върху недвижим имот-земя с площ от 1490 кв. м.-реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1932.1472, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на Изп. директор на АГКК, с граници отразени на скица приложение 1 към заключението по депозираната в съда на 21.02.2014г., СТЕ, приложена на лист 209 от делото, с виолетов щрих и по цифри 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,20, като скицата приподписана от съда е неразделна част от решението.

В касационната жалба, подадена

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация