Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

Кое имущество следва да се счита включено в капитала при преобразуването на държавно предприятие в търговско дружество и в кои хипотези е приложима посочената преходна и заключителна разпоредба?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на седми юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:

Камелия Маринова, Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по жалба на [фирма] срещу решение от 08.10.2014г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, ІІ-а състав, с което е оставено в сила решение от 20.11.2009г. по гр. д. №******г. на Софийски районен съд, 50 състав, за осъждане на дружеството да предаде на Н. А. И., Т. А. С., Е. А. Р., Г. А. С., Ц. А. Г. и Й. А. Б. на основание чл. 108 ЗС владението на недвижим имот - нива от 0,912 кв. м., V категория, в строителните граници на Г., местн. Г., представляваща имот пл.№******г., попадаща в УПИ ІІ, отреден за С. по промишлен и енергиен монтаж по плана на С., жк. Д. 2-разширение, означена по букви А. на скицата на вещото лице, приета по делото.

В касационната жалба се поддържа, че решението

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация