Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Ваня Алексиева


Анотация

Въпрос

Нищожен ли е поради липса на съгласие договор за наем на недвижими имоти при общо определена за всички имоти наемна цена, т.е. при липса на уговорена наемна цена за всеки отделен имот?
Може ли да е налице частична недействителност на клаузи, които не засягат същественото съдържание на един договор, когато липсват императивни правни норми, които да ги заместят?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ отделение, Търговска колегия в съдебно заседание на 31.05.2016 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОНКА ЙОНКОВА, НИКОЛАЙ МАРКОВ

при участието на секретаря Л. Златкова като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА т. дело №******година, за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение на настоящия съдебен състав на ВКС, ТК №******год., на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по отношение на определените за значими за изхода на делото въпроси на материалното право: ”Нищожен ли е поради липса на съгласие договор за наем на недвижими имоти при общо определена за всички имоти наемна цена, т. е. при липса на уговорена наемна цена за всеки отделен имот?“ и “Може ли да е налице частична недействителност на клаузи, които не засягат същественото съдържание на един договор, когато липсват императивни правни норми, които да ги заместят?”.

С касационната жалба е въведено оплакване за недопустимост на обжалвания съдебен акт – порок, обоснован с извършено от съда произнасяне по иск, с какъвто съдът не е бил сезиран – основан на чл. 55, ал.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Следва ли при постановяване на своето решение въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Има ли значение основанието за прекратяване на договора за търговско представителство при определяне дължимостта и размера на обезщетението по чл. 41 от ТЗ?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Длъжен ли е въззивният съд при постановяване на решението си да обсъди всички доводи и възражения на страните, вкл. направените с въззивната жалба оплаквания относно релевантни по спора факти и да изложи мотиви по тях?
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2016
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички възражения и доводи на страните, допустими и относими към предмета на спора, фактите, на които се основават и доказателствата за тях?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения, посочени във въззивната жалба, и изрични и ясни мотиви?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения, посочени във въззивната жалба, и изрични и ясни мотиви?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявление?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявлени?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на решението си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За задължението на въззивния съд да мотивира решението си като обсъди в съвкупност всички доказателства, както и доводите и възраженията на страните, а ако не възприема някои от доказателствата, то да изложи съображения за това.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022
  Чия е доказателствената тежест при направено по делото възражение по чл. 51, ал. 2 ЗУЕС, че лице, което е собственик на обект в етажна собственост, не е пребивавало в имота си за повече от 30 дни в рамките на една календарна година? (По иск с правно основание чл. 51 ЗУЕС…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация