Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Красимир Влахов


Анотация

Въпрос

Допустим ли е иск за собственост на реална част от поземлен имот, когато тази част неправилно е заснета в кадастралния план или в кадастралната карта като част от съседен имот или изобщо не е заснета като самостоятелен имот, без да е проведена административната процедура по чл.53, ал.1, т.1 ЗКИР /първоначална редакция/ за поправяне на непълноти и грешки в одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри, или иск по чл.53, ал.2, изр.2 ЗКИР /първоначална редакция/, нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на седми юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА, ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като разгледа докладваното от съдия Влахов гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. А. М. и С. А. Ч. срещу Решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Ямболския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е обезсилено първоинстанционното Решение №******г. по гр. д.№******г. на Елховския районен съд, с което е отхвърлен предявеният от касаторите против Н. Д. Х. иск за собственост с правна квалификация чл. 108 ЗС- за признаване правото на собственост на ищците и осъждане на ответника да им предаде владението на 13 кв. м., представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 27382.500.1555 по КККР на [населено място], намиращи се на границата с поземлен имот с идентификатор 27382.2420, като въззивният съд е прекратил производството по така предявения иск поради недопустимост. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на така постановеното въззивно решение поради нарушаване на материалния закон и допуснати съществени

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация