Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Емануела Балевска


Анотация

Въпрос

Относно материално-правни въпроси касаещи приложение разпоредбата на чл. 23 СК/2009 год. , която съпоставена с чл. 21 СК/85 год. на отменения закон не дава аналогично законово разрешение на проблема какъв е характера на недвижим имот , закупен по време на брака, но със средства от личен влог на единия съпруг, за характера на този влог и по конкретно когато този бивш съпруг упражнява професия на ЧСИ, за значението на предназначението на закупения имот. Относно процесуално-правният въпрос за задължението на решаващия съд да установи/ респ. провери/ верността на фактите, въз основа на които постановява своето решение, в конкретния случай от коя сметка с титуляр ищцата като ЧСИ са преведени сумите за заплащане цената на придобития недвижим имот , предмет на иска по чл. 23 ал. 1 СК/2009 год., като произнесен в противоречие с цитираната по делото задължителната съдебна практика.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ отделение на гражданската колегия, в ОТКРИТО съдебно заседание на шести юни две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Теодора Иванова

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

гр. дело №******година и за да се произнесе, взе предвид:.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

Т. Г. М. от [населено място] обжалва и иска да се отмени Решение Nо 174 от 09.11.2015 година по гр. възз. д. Nо 327/2015 год. на АС-Варна. С касационната жалба се поддържа се, че обжалваното решение процесуално недопустимо, поради разгледан незаявен иск, респ. неправилно като постановено при непълно и неточно анализиране на фактите, без отговор на точния предмет на спора и ангажираните в тази насока писмени доказателства и тяхното съотнасяне към правната норма на чл. 23, ал. 1 СК /2009 год. Иска се отмяна и постановяване на ново решение, с което искът бъде уважен.

В срока по чл. 278 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника по касация С. Л. Д. чрез адв. Т. Д. -АК В., с който отговор

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация