Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Димитър Димитров


Анотация

Въпрос

Задължен ли е работодателят, при определяне на критерии за оценка на труда и за изпълнение на трудовите задължения, свързани в определяне на допълнителното трудово възнаграждение на работниците и служителите, във Вътрешните правила за работната заплата, да предвиди отделни критерии за всяко едно от лицата, заемащи една и съща длъжност или е възможно за тези лица да се определят общи критерии?
В кои случаи тези критерии биха могли да доведат до нарушение на установеното в чл. 14, ал. 3 ЗЗДискр задължение на работодателя?
Как се разпределя доказателствената тежест, съгласно правилото на чл. 9 ЗЗДискр?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в публичното заседание на 09.03.2016 (девети март две хиляди и шестнадесета) година в състав:

Председател:

Борислав Белазелков

Членове:

Борис Илиев, Димитър Димитров

при участието на секретаря РАЙНА ПЕНКОВА, като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и е образувано по повод на две касационни жалби подадени срещу решение №******година на Окръжен съд Добрич, постановено по гр. д. №******година като първата е с вх. №******година и е подадена Т. М. Т., а втората е с вх. №******година и е подадена от [фирма] [населено място].

С обжалваното решение съставът на Окръжен съд Добрич след частична отмяна на решение №49/22.12.2014 година на Районен съд Добрич, гражданска колегия, ХХІ-ви състав, постановено по гр. д. №4963/2013 година е признал за установено по отношение на [фирма] [населено място], че въведените с Вътрешните правила за работната заплата критерии за оценка на труда и оценка на трудовото изпълнение на психолозите в дружеството нарушават чл. 14, ал. 3 ЗЗДискр и е осъдил дружеството да преустанови това нарушение като премахне критерия за отчитане на индивидуалните

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    Представлява ли дискриминация по признак лично положение по-неблагоприятното третиране на лишени от свобода, изтърпяващи наказание „доживотен затвор“ в зависимост от това в кое затворническо заведение изтърпяват наказанието си?
  • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Кои лишени от свобода са със сходно фактическо положение, за да може да се счете, че са третирани неравно /дискриминация на основа лично положение/? За разпределението на доказателствената тежест.
  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Налице ли е дискриминация на основа лично положение, когато всички лица, притежаващи лично качество са подложени на по-неблагоприятно третиране? Кои лишени от свобода са със сходно фактическо положение, за да се счете, че са третирани неравно?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация