Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Геновева НиколаеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

за издръжката на детето.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на пети януари, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

Председател: EМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева ч. гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена П. Т. П. против определение №******г. по ч. гр. дело №******г. на Пловдивски окръжен съд, с което е потвърдено протоколно определение от 09.09.2021 г., постановено по гр. д. №******г. на Пловдивски районен съд, с което е прекратено производството по делото в частта му за произнасянето по издръжката на малолетното дете Т. П., дължима от бащата - касатор.

Жалбоподателят излага доводи за неправилност на въззивното определение, като постановено в противоречие с материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и като необосновано. Счита, че компетентен да разреши спора между родителите за целия комплекс права и задължения, включени в родителската отговорност, включително за размера на издръжката на детето, поради тяхната връзка на обусловеност, е българският съд в лицето на сезирания такъв, а именно Пловдивски районен съд. Посочва, че и двамата родители, и детето са български граждани, с постоянно и обичайно местопребиваване в Република България. Позовава се на разпоредбата на чл. 87, ал. 1 КМЧП, съгласно която задължението за издръжка се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на търсещия издръжка. Предвид изложеното, моли обжалваното определение да бъде отменено като неправилно, а делото – върнато на сезирания български съд за разглеждане и решаване на въпроса за издръжката на детето.

В изложението по чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК към частната касационна жалба касаторът навежда доводи за наличие на основания за допускане на касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по следните въпроси: 1. „Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд, като въззивна инстанция?“; 2. „При предявен иск относно родителски права по чл. 127, ал. 2 СК по отношение на ненавършило пълнолетие дете, български гражданин, следва ли българският съд да разреши всички въпроси от предмета на иска комплексно, в тяхната съвкупност и цялост, или може да ги разреши поотделно, или само някои от тях?“, и 3. „Налице ли е идентитет между две висящи пред различни правораздавателни органи, в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?