Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Таня Орешарова


Анотация

Въпрос

във връзка с тях. Жалбоподателят прави оплаквания, че поради грешка на адвокатския сътрудник, който е получил съобщение с постановеното по делото решение е отбелязал на екземпляра за страната датата 01.10.2021год., а не 30.09.2021год., когато е връчването, което е довело до подаване на въззивната жалба едва на 15.10.2021год. Също така изтъква, че в периода на срока за обжалване адвокат Ф. е била болна и не е имала физическа възможност да изготви жалбата или да поиска удължаване на срока за подаването й.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, ІІІ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдията Орешарова ч. гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Х. С. Б., чрез адв. Р. Ф., САК, срещу определение №******г. по възз. ч. гр. д. №******г. на Апелативен съд – София, с което е оставена без уважение частната жалба на Х. С. срещу разпореждане от 04.11.2021год. на СГС, І-5, гр. дело №******год. в частта, в която се претендира отмяна на разпореждането. С разпореждането от 04.11.2021год. на първоинстанционния съд е върната въззивната жалба на Х. С. Б. с вх.№******год. , подадено срещу решението, постановено по делото, като просрочена.

В жалбата е посочено, че обжалваният съдебен акт е неоснователен и незаконосъобразен. Иска се неговата отмяна.

В приложеното изложение на основанията за допускане на касационно обжалване са посочени основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, като не са поставени правни въпроси във връзка с тях. Жалбоподателят прави оплаквания, че поради грешка на адвокатския сътрудник, който е получил съобщение с постановеното по делото решение е отбелязал на екземпляра за страната датата 01.10.2021год., а не 30.09.2021год., когато е връчването, което е довело до подаване на въззивната жалба едва на 15.10.2021год. Също така изтъква, че в периода на срока за обжалване адвокат Ф. е била болна и не е имала физическа възможност да изготви жалбата или да поиска удължаване на срока за подаването й.

Върховния касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение, при данните по делото, намира следното:

Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от легитимна страна, срещу подлежащ на обжалване акт и е процесуално допустима.

С решение от 15.09.2021год. на СГС, постановено по гр. дело №3392/2018год. е отхвърлен предявеният от В. И. Б., починал в хода на делото, заместен в процеса от неговия правоприемник Х. С. Б., чрез адв. Ф. срещу Прокуратурата на РБългария иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ за сумата от 120 000лв.-обезщетение за претърпени неимуществени вреди, произтичащи от незаконно обвинение в извършван на престъпление, по което В. И. Б. е оправдан с присъда №27/16..11.2012год. по нохд №430/2006г. на СОС, НО, влязла в сила на 04.12.2012год., ведно със законната лихва от 04.12.2012год. до окончателното изплащане. Отхвърлен е и предявеният иск за присъждане на сумата от 25 000лв.-обезщетение за имуществени вреди в следствие на същото обвинение. Изрично е посочено в решението, че то подлежи на обжалване в двуседмичен сок от връчването му пред САС.

Приложено е съобщение до ищеца Х. С. Б., чрез неговия пълномощник по делото адв. Ф. за връчване на препис от решението и в разписката е удостоверено, че същото е връчено на 30.09.2021год. чрез адвокатски сътрудник при кантората И. Ф. и това обстоятелство не е спорно по делото.

На 15.10.2021год. с вх.№356014 на регистратурата при СГС е подадена въззивна жалба от Х. С. Б., ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?