Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Гергана НиковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282 ГПК.

Образувано е по касационната жалба с вх.№******г., подадена от М. М. Д. чрез адвокат С. К. от САК срещу въззивно Решение №******г. по в. гр. д.№******г. по описа на СГС, ГК, ІV г въззивен състав.

Касационната жалба съдържа искане за спиране на изпълнението на невлязло в сила въззивно решение, във връзка с което ВКС констатира, че предмет на делото са предявени първоначални и насрещни искове по чл. 31, ал. 2 ЗС и чл. 86 ЗЗД. Предявените от касатора първоначални искове са отхвърлени, а по предявените от ответницата по касация М. С. Г. искове касаторът е осъден да й заплати сумите 7 944 лева на основание чл. 31, ал. 2 ЗС и 625,17 лева на основание чл. 86 ЗЗД.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице срещу частично подлежащ на обжалване акт – в частите, с които въззивният съд се е произнесъл по претенциите по чл. 31, ал. 2 ЗС. В частта, с която обжалването на въззивното решение е процесуално недопустимо, настоящият състав на ВКС е постановил прекратяване на производството, с което предметът на касационната проверка е концентриран по отношение произнасянето по исковете по чл. 31, ал. 2 ЗС.

Изложеното мотивира извод, че искането по чл. 282 ГПК е процесуално допустимо.

По същество, за да бъде уважено, следва да е представено надлежно обезпечение, определено съобразно чл. 282, ал. 2 ГПК и разясненията на ТР №******г. по тълк. д.№6/2014 г. на ВКС, ОСГТК. Надлежното обезпечение възлиза на сумата 7 944 лева, в който смисъл следва да бъдат дадени указания на касатора.

Мотивиран от изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на М. М. Д., че във връзка с поисканото спиране на изпълнението в хипотезата на чл. 282 ГПК следва да представи по делото документ за внесено по сметка на ВКС обезпечение в размер на сумата 7 944 лева в 1-седмичен срок от съобщението.

ПРЕДУПРЕЖДАВА касатора, че при неизпълнение на указанията искането по чл. 282 ГПК ще бъде оставено без уважение.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]