Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Емилия Василева


Анотация

Въпрос

Дали целият дълг от кредита става предсрочно изискуем при сбъдване на определени, посочени в договора факти, или е необходимо и волеизявление на банката до длъжника за предсрочна изискуемост /аргумент и от чл. 60, ал. 2 ЗКИ/?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело №******г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответника Н. В. Н. чрез процесуален представител адв. В. Л. срещу решение №******г. по в. т. дело №******г. на Старозагорски окръжен съд, Търговско отделение в частта, с която е потвърдено решение №******г. по гр. дело №******г. на Старозагорски районен съд в частта, с която на основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 79, ал. 1, предл. първо ЗЗД връзка с чл. 430, ал. 1 и ал. 2 ТЗ, във вр. с чл. 60, ал. 2 ЗКИ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД е признато за установено по отношение на Н. В. Н., че дължи на [фирма] сумата 15 340,08 лв. – главница от невърнат кредит по договор за кредит за текущо потребление от 03.12.2007г., сумата 1 577,18 лв. –

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    Произвежда ли материалноправен ефект волеизявление на кредитора за обявяване на предсрочна изискуемост, обективирано в исковата му молба по чл.430, ал.1 ТЗ, връчена на особен представител на ответника по чл.47, ал.6 ГПК?
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    Включва ли се в задължението на съда, регламентирано в чл. 235, ал. 3 ГПК, разглеждане на посочено в исковата молба изявление на кредитор, упражнил преди това правото си по чл. 410 ГПК, че счита задълженията на длъжника си за предсрочно изискуеми?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация