Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Емилия Василева


Анотация

Въпрос

Задължен ли е съдът да обсъди в решението си всички събрани по делото доказателства, твърдения и възражения на страните от значение за изхода на спора в тяхната съвкупност и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тези доказателства, твърдения и възражения? Следва ли съдът да приложи правилата за тълкуване на договорите по чл. 20 ЗЗД, от които произтича процесното правоотношение и при формиране на правните и фактически изводи да търси общата воля на страните, произтичащи от тези договори?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело №******г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на молителя Министерство на земеделието и храните, [населено място] чрез процесуален представител адв. С. Г. срещу решение №******г. по т. дело №******г. на Пловдивски апелативен съд, Търговско отделение, 3 състав, с което след отмяна изцяло на решение №******г. по т. дело №******г. на Хасковски окръжен съд е отхвърлена като неоснователна молбата на Министерство на земеделието и храните по чл. 625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност на [фирма], отменена е наложената с определение от 29.06.2012г. по т. дело №67/2011г. на Хасковски окръжен съд предварителна обезпечителна мярка спиране на изпълнението по изп. дело №200887404001170 на ЧСИ С. П. с взискател правоприемника на [фирма] – [фирма], [населено място], и е отменена обезпечителната заповед, издадена в полза на Министерството на земеделието и храните въз основа на отмененото определение от 29.06.2012г.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Поради наличието на вероятност последното да е недопустимо поради неконституирането на страна в производството.
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Има ли значение основанието за прекратяване на договора за търговско представителство при определяне дължимостта и размера на обезщетението по чл. 41 от ТЗ?
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2016
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички възражения и доводи на страните, допустими и относими към предмета на спора, фактите, на които се основават и доказателствата за тях?
 • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички допустими и относими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  При тълкуване волята на страните следва ли да се обследват цялостните отношения на страните, включително и тези извън процесния договор, както и действителната им воля, смисъла и целта на договора?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения, посочени във въззивната жалба, и изрични и ясни мотиви?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Следва ли мотивите на съдебното решение да съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения, посочени във въззивната жалба, и изрични и ясни мотиви?
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020
  За приложението на чл. 20 ЗЗД при тълкуване на договорите, е поставен с оглед оплакванията в касационната жалба за неправилно, превратно тълкуване на процесния договор в частта на клаузите, касаещи ценообразуването на предоставените услуги.
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  За приложението на чл. 20 ЗЗД при тълкуване на договорите, е поставен с оглед оплакванията в касационната жалба за неправилно, превратно тълкуване на процесния договор в частта на клаузите, касаещи ценообразуването на предоставените услуги.
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Кой има право да получи от крайния битов клиент, начислената електрическа енергия в резултат на извършената корекция – крайният доставчик или операторът на електроразпределителната мрежа?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжна ли е въззивната инстанция в мотивите към въззивното решение да се произнесе по спорния предмет по делото, след като подложи на самостоятелна преценка всички събрани по делото доказателства, твърдения и възражения на страните от значение за изхода на спора в тяхната съвкупност и поотделно, и да изложи в мотивите…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация