Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Анна Ненова


Анотация

Въпрос

При иск на кредитор по чл. 694, ал. 3, т. 1 ТЗ, с който се оспорва като обезпечено с ипотека вземането на друг кредитор, относимо ли е спазването на правилата за предявяване и приемане в производството по несъстоятелност на вземането като обезпечено, щом ищецът с исковата си молба оспорва тези правила да са спазени, макар да не оспорва учредяването на ипотеката и нейната действителност извън производството по несъстоятелност?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, 5 състав, в публично заседание на втори март две хиляди двадесет и трета година, в състав:

Председател: Росица Божилова

Членове: Ивайло Младенов, Анна Ненова

при участието на секретаря Лилия Златкова, като разгледа докладваното от съдията докладчик Анна Ненова т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Национална агенция за приходите срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдено Решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд – Велико Търново. С решението на окръжния съд са отхвърлени като неоснователни предявените от касатора против „РА и БО - Андрей Андреев ЕООД (в несъстоятелност) и „Юробанк България“ АД искове по чл. 694, ал. 3, т. 1 ТЗ за признаване за установено, че приетите вземания на „Юробанк България“ АД срещу несъстоятелното дружество по допълнителния списък на приети вземания по чл. 688, ал. 1 ТЗ, обявен в търговския регистър с №20191212134943, одобрен с определение на съда по несъстоятелността от 06.02.2020г., обявено в търговския регистър под №20200207152339, по Договор за кредит овърдрафт №126/О/2017/27.09.2017г., Договор за инвестиционен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация