Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Емилия Василева


Анотация

Въпрос

Преценката дали отмяната на индивидуален административен акт води до отпадане с обратна сила на разпоредените с него правни последици е от компетенция на ВАС, който е формирал постоянна съдебна практика в смисъл, че решението за отмяна на индивидуалния административен акт има ретроактивно действие?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело №******г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответника [фирма], [населено място] чрез процесуален представител юрисконсулт Щ. Р. Р. срещу решение №******г. по гр. дело №******г. на Окръжен съд Пловдив, Х гр. състав в частта, с която е потвърдено решение №******г. по гр. дело №******г. на Пловдивски районен съд, III гр. състав в частта, с която ответникът [фирма] е осъден да заплати на ищеца [фирма], [населено място] сума в размер 14 220,86 лв., от която сумата 13 595,29 лв. представлява неизплатена част от дължимата цена на произведена и отдадена ел. енергия от фотоволтаичните електроцентрали „Д. П. – Жребино 1“ и „Д. П. – Жребино 2“ за периода февруари 2013г. – май 2013г. по договори №185 и 186 от 30.06.2011г. за изкупуване на ел. енергия от независим продавач, ведно със законната лихва върху главницата,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация