Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Петя ХорозоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1/ Запазва ли действието си арбитражна клауза, включена в договор между страни по едно правоотношение, ако последното е прекратено чрез новация, с която една от страните е променена и арбитражната клауза не е възпроизведена в съглашението за новация; 2/ Може ли една от страните по договор за новация да черпи права или задължения от правоотношение, което е погасено чрез самата новация и елементите на което не са възпроизведени в съглашението за новация; 3/ Може ли съдът при тълкуване на разпоредбите на един договор на основание чл. 20 ЗЗД да изменя действителната воля на страните по договора; 4/ Може ли наличието на арбитражно споразумение между страните по едно правоотношение да бъде изведено по тълкувателен път, макар между тях да няма изрична писмена клауза. Поддържа се, че от мотивите на въззивния съд е изводимо и основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на обжалваното определение, с оглед приетата фактическа обстановка и противоположните й правни изводи.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 15.12.2022 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

Като изслуша докладваното от съдия П. ХОРОЗОВА

Ч. т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на ГАЛЕРИЯ – СТАРА ЗАГОРА ЕАД, чрез процесуален пълномощник, срещу определение №******г. по ч. гр. д. №******г. на СГС. С обжалваното определение е оставена без уважение частна жалба срещу определение №******г. по гр. д.№******г. по описа на СРС, с което е прекратено производството по делото поради неподведомственост на спора пред общите съдилища в РБ, на основание чл. 8, ал. 1 ЗМТА, вр. чл. 19, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 ГПК.

В частната касационна жалба се твърди, че атакуваното определение е неправилно - необосновано и незаконосъобразно. Оспорват се изводите на съда във връзка с договора за новация, като се твърди, че с него новите страни по материалното правоотношение не са потвърдили изрично арбитражното споразумение, нещо повече, страните изрично са посочили, че споровете помежду им ще се отнасят за разрешаване пред родово и местно компетентния български съд. По подробно изложени съображения за неприложимостта на предходно уговорената арбитражна клауза се моли обжалваното определение и потвърденото с него първоинстанционно такова да бъдат отменени.

Искането за допускане на касационно обжалване на въззивното определение се прави на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?