Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Геновева Николаева


Анотация

Въпрос

Длъжен ли е съдът по делегацията да представи пред делегиращия съд всички доказателства, които е събрал в качеството си на делегиран съд, вкл. документите, удостоверяващи всички процесуални действия на страните, които са осъществени във връзка със съдебната поръчка, каквито са и процесните документи, касаещи представителната власт и сключения договор за правна помощ, в който са обективирани платените разноски за един адвокат?, който считат, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Посочват също, че в противоречие с ТР №6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. №6/2012 г. на ОСГТК на ВКС, въззивният съд неправилно е счел за недопустимо искането за допълване на решението в частта за разноските, доколкото липсата на списък на разноските по чл. 80 ГПК преклудира единствено възможността да се иска изменение на решението, но не и да се иска неговото допълване.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети януари, две хиляди двадесет и трета година, в състав:

Председател: EМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева ч. гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на С. Д. К. и П. Б. К. срещу определение №******г. по ч. гр. дело №******г. на СГС, с което е потвърдено определение №******г. по гр. дело №******г. на СРС, постановено по реда на чл. 248 ГПК, с което е отхвърлена молбата на касаторите за допълване на първоинстанционното решение в частта за разноските.

Касаторите поддържат, че атакуваното определение е неправилно, като молят то да бъде отменено и вместо него постановено ново определение, с което първоинстанционното решение да бъде допълнено в частта за разноските, като им бъде присъдено платеното адвокатско възнаграждение в размер на 920 лв.. Твърдят, че са поискали своевременно сторените съдебно – деловодни разноски, като доказателства за тях са представили в рамките на производството по делегация, извършено пред Пловдивски районен съд, но съдът по делегацията не ги е изпратил, ведно с протокола по проведеното съдебно заседание по делегация, като по този начин не е изпълнил свое задължение.

В изложението към частната касационна жалба, жалбоподателите К., релевират основанията по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по следния въпрос: Длъжен ли е съдът по делегацията да представи пред делегиращия съд всички доказателства, които е събрал в качеството си на делегиран съд, вкл. документите, удостоверяващи всички процесуални действия на страните, които са осъществени във връзка със съдебната поръчка, каквито са и процесните документи, касаещи представителната власт и сключения договор за правна помощ, в който са обективирани платените разноски за един адвокат?, който считат, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Посочват също, че в противоречие с ТР №6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. №6/2012 г. на ОСГТК на ВКС, въззивният съд неправилно е счел за недопустимо искането за допълване на решението в частта за разноските, доколкото липсата на списък на разноските по чл. 80 ГПК преклудира единствено възможността да се иска изменение на решението, но не и да се иска неговото допълване.

Ответницата по частната жалба – Е. М. Н. е депозирала писмен отговор, в който поддържа становище за отсъствие на основания за допускане на касационен контрол и за неоснователност на частната жалба.

Частната касационна жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на касационно обжалване въззивен съдебен акт, т. е. тя е допустима.

За да постанови обжалваното определение, въззивният съд е приел, че по въпросите за разноските съдът не се произнася служебно, като страните са длъжни да следят за своя интерес и да представят доказателства за сторените разноски до приключване на съдебното дирене пред съответната инстанция, а съдът няма задължения да дава каквито и да било указания на страните. Посочил е също, че целта ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?