Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Яна ВълдобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

са обуславящи, но те нямат претендираното значение за точното прилагане на закона и развитието на правото.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГО 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шестнадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Борис Илиев

Членове: Ерик Василев

Яна Вълдобрева

като разгледа докладваното от Яна Вълдобрева Частно касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на С. Р. А., подадена чрез пълномощника адв. К. А., срещу определение №******г. по ч. гр. д.№******г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдено определение №******г. по гр. д.№******г. на СГС за оставяне без уважение искането на А. по чл. 83, ал. 2 ГПК за освобождаване от задължението за плащане на държавна такса за разглеждане на делото в размер 2 800 лева.

Жалбоподателят сочи, че определението е неправилно и незаконосъобразно и иска отмяната му. Счита, че съдът е следвало да съобрази финансовото и имотно състояние на молителя към момента на искането за освобождаване от държавна такса, като не е трябвало да взема предвид получените от ищеца, платени от ответника суми в големи размери. Според жалбоподателя не подлежи на изследване дали получената сума е похарчена или спестена. Сочи, че е ирелевантно обстоятелството, че страната е разполагала със средства да плати адвокатски хонорар на упълномощения по делото процесуален представител.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се сочи наличие на основание за допускане до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, като частният касатор формулира процесуалноправни въпроси, които този състав на ВКС, при условията на Тълкувателно решение №1/19.02.2010г. по тълк. дело №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС уточнява в следния смисъл: 1. Към кой момент следва да се преценява имущественото състояние на страната, направила искане по чл. 83, ал. 2 ГПК и вземат ли се предвид суми, получени от тази страна в минал период; 2. В случай, че такива суми са получени, длъжен ли е съдът да изследва налични ли са към датата на искането по чл. 83, ал. 2 ГПК; 3. От значение ли е за основателността на искането обстоятелството, че страната е упълномощила адвокат и му е заплатила уговореното възнаграждение изцяло.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като съобрази данните по делото и становището на страната, намира следното:

Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежна ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?