Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Милена ДаскаловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11.01.2023 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Милена Даскалова

разгледа докладваното от съдия Даскалова ч. гр. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на М. С. К. срещу определение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд – София.

Частната жалба съдържа оплаквания за неправилност на определението на въззивния съд, поради постановяването му в нарушение на материалния закон, поради необоснованост и поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, намира, че частната жалба е недопустима по следните съображения:

С обжалваното определение Софийският апелативен съд на основание чл. 227 ГПК на мястото на първоначалната ответница В. Г. В. наред с М. С. К. е конституирал и В. В. К. – внук на В. Г. В. и е дал указания на М. К. да уточни на какво основание е наследник на майка си – по закон или по завещание и ако поддържа, че е по завещание, то да посочи дали е обявено и да представи протокол за обявяването му.

На обжалване подлежат определенията, посочени в чл. 274, ал. 1 ГПК – ако преграждат по-нататъшното развитие на делото или ако законът изрично предвижда, че подлежат на обжалване. Определението, постановено от въззивен съд, с което на основание чл. 227 ГПК е конституиран наследник на починала страна и производството по делото е оставено без движение, не подлежи на обжалване, защото не е преграждащо по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, като и няма изрична законова разпоредба, регламентираща обжалваемостта му.

Във връзка с изложеното, се налага извод, че постъпилата частна жалба, като подадена срещу определение, неподлежащо на обжалване, е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на I-во г. о.,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане частна жалба вх. №******г., подадена от М. С. К. срещу определение №******г., постановено по в. гр. д. №2011/2022г. на Апелативен съд – София.

Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]