Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2018

докладвано от съдия Кристияна Генковска


Анотация

Въпрос

Какъв следва да е обхватът на дължимата от въззивния съд проверка по отношение на събрания доказателствен материал?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и първи април през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Генковска т. д. №****** по описа за 2018 [/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба В. С. Т. срещу решение №******г. по т. д. №******[/aam]******г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено решение №******г. по т. д.№******[/aam]******г. на Бургаски окръжен съд в частта за осъждане на касатора да заплати на „Банка ДСК“ЕАД сумата от 29 270,85лв., включваща: 17 440,76лв. главница, 6925,12лв. – възнаградителна лихва, 4 784,93лв. – санкционна лихва и 120лв.– заемни такси, дължими по договор за банков кредит за текущо потребление от 19.09.2007г., ведно със законната лихва върху главницата от 27.04.2017г. до окончателното й изплащане и в частта на разноските.

В касационната жалба се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното решение. Касаторът твърди, че кредитът е станал предсрочно изискуем след изтичане на 90 дни от заплащане на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  Относно необсъждането на приложенията към предварителния договор, на приходните ордери и заключението на съдебно-икономическата експертиза, ангажирани за доказване на исковите претенции.
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  В кои случаи се счита, че съдът е обсъдил доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност съобразно изискванията на чл. 188 ГПК /отм./?
 • Решение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Относно задълженията на въззивния съд по събиране на доказателства, кредитиране на заключенията на вещи лица и произнасяне при съобразяване на доводите на страните.
 • Решение №****/**.**.2011 по дело №****/2010
  Може ли съдът да обоснове своите изводи само на избрани от него доказателства, без да обсъди другите и без да изложи защо ги отхвърля ?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Кой е началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница по погасителни вноски по договор за банков кредит? Следва ли съдебното решение да съдържа обсъждане на всички доводи и възражения на страните, както и изрични и ясни мотиви при отхвърлянето им като неоснователни?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2017 по дело №****/2017
  1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в поредността по чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по чл. 76, ал. 2 ЗЗД? 2. Как следва да се определи размерът…

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Очевидна неправилност на решението в хипотезата на допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, изразяващо се в пряко установимо противоречие в мотивите на решението. (По искове с правно основание чл. 422 ГПК за признаване за установено, че физическо лице дължи на „Банка ДСК“ АД главница, договорна лихва и санкционираща лихва по…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация