Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Милена ДаскаловаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 11.01.2023 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Милена Даскалова

разгледа докладваното от съдия Даскалова ч. гр. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на М. И. К. против определение №******г. по гр. д. №******г. на ВКС, I- во г. о., с което е оставена без разглеждане касационната жалба, подадена от М. И. К. срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Благоевградския окръжен съд в частта, с която решение №904571/03.06.2021 г. по гр. д. №443/2020 г. на Благоевградския районен съд е обезсилено и делото е прекратено по исковете, предявени от М. И. К. срещу Б. О. И. и А. О. И..

Жалбоподателят поддържа незаконосъобразност на определението и иска отмяната му с довод, че съставът на ВКС е следвало да се води от обжалваемия интерес, съвпадащ с искането за цялостна отмяна на обжалваното въззивно решение, а не от отделните части от него според претенцията към отделните ответници. Поддържа, че с оставянето на касационната жалба без разглеждане, ищецът е останал без процесуална възможност за ревизия на неправилното прекратяване на делото.

С писмени отговор ответниците Б. О. И. и А. О. И., чрез адв. Д. Г., оспорват частната жалба като неоснователна.

Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, намира следното:

Частната жалба е допустима като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежна страна срещу преграждащ по смисъла на чл. 274, ал. 1, т, 1 ГПК съдебен акт.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр. д. №1375/2022 г. на ВКС, I- ро г. о. е образувано по касационна жалба на М. К. против решение №522/22.12.2021 г. по в. гр. д. №863/2021 г. на Благоевградския окръжен съд, с което е обезсилено решение №904571/03.06.2021 г. по гр. д. №443/2020 г. на Благоевградския районен съд. С първоинстанционното решение С. Б. И. и Д. С. И. са осъдени да заплатят на М. И. К. по 5 595.66 лв., а Б. О. И. и А. О. И. са осъдени да заплатят на М. К. по 2 797.83 лева, представляващи стойността на извършени стоително-монтажни работи. За разликата до пълните предявени размери от 14 412.16 лв. срещу С. И., от 7 206.08 лв. срещу Д. И. и от по 3 603.04 лв. срещу Б. И. и А. И., исковете са отхвърлени.

С обжалваното определение на ВКС, постановено в производство по чл. 288 ГПК, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в частта му, с която първоинстанционното решение е обезсилено и делото е прекратено по исковете, предявени от М. К. срещу С. И. и Д. И.. В частта му, с която е обезсилено решението на Благоевградския районен съд и делото е прекратено по исковете, предявени от М. К. срещу Б. И. и А. И., касационната жалба е оставена без разглеждане, тъй като въззивното решение е необжалваемо като постановено по искове с цена под 5 000 лева. Изложени са мотиви, че са предявени четири субективно съединени иска за парични вземания, възникнали в резултат на извършени от ищеца ремонтни дейности по жилищна сграда, притежавана в режим на етажна собственост, като не е налице основание за ангажиране солидарната отговорност на ответниците- такава нито произтича от закона, нито е уговорена /чл. 121 ЗЗД/, поради което дължимите суми са претендирани съобразно твърдените по делото права на страните.

Определението е правилно.

Разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК установява формален критерий за процесуалната допустимост на касационното обжалване на въззивните решения и това е цената на иска. При обективно съединяване на искове определяща за достъпа до касация е цената на всеки един от тях. Сборът от цената на всички предявени искове е ирелевантен за достъпа до касационен контрол. В настоящия случай два от предявените искове са с цена от под 5 000 лв., поради което и правилен е изводът на състава на ВКС, направен в обжалваното определение, че касационната жалба е подадена срещу неподлежащ на касационно обжалване съдебен акт и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско определение, намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско определение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №50415 от 06.10.2022 г. по гр. д. №1375/2022 г. на ВКС, I- во г. о.

Определението е окончателно.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]