Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020

докладвано от съдия Димитър Димитров


Анотация

Въпрос

Какво е действието на вписаната искова молба, ако решението по нея не е било вписано в шестмесечния срок по чл. 115, ал. 2 от ЗС и пропускането на този шестмесечен срок заличава ли с обратно действие вписването на исковата молба?
Представлява ли вписаната искова молба тежест върху имота, след като не е от категорията на вещно-правните тежести?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в публичното заседание на 09.06.2021 (девети юни две хиляди двадесет и първа) година в състав:

Председател:

Борис Илиев

Членове:

Владимир Йорданов, Димитър Димитров

при участието на секретаря РАЙНА ПЕНКОВА, като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 290 ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. №******година, подадена В. Д. Д. и Й. В. Д., против решение №******година на Окръжен съд Стара Загора, ІІ-ри граждански състав, постановено по гр. д. №******година.

С обжалваното решение е потвърдено първоинстанционното решение №******година на Районен съд Стара Загора,, трети граждански състав, постановено по гр. д. №1346/2019 година, с което В. Д. Д. и Й. В. Д., на основание чл. 93, ал. 2 ЗЗД, са осъдени да заплатят на Б. А. Т. сумата от 7000.00 лева, представляваща даден задатък по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот: апартамент №7, находящ се в [населено място], [улица], представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор..., съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри на [населено място], одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 година на Изпълнителния

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Какво е действието на вписаната искова молба, ако решението по нея не е било вписано в шестмесечния срок по чл. 115, ал. 2 от ЗС и пропускането на този шестмесечен срок заличава ли с обратно действие вписването на исковата молба; представлява ли вписаната искова молба тежест върху имота, след като…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015
  1. Допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ, предмет на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след вписването на договора за особен залог, и има ли то положението на залогодател по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗОЗ (редакция до ЗИД ЗОЗ, ДВ. бр. 105/2016 год. ,…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2009 по дело №****/2009
  Съставлява ли вписването на исковата молба , съобразно разпоредбата на чл. 114, ал. 1 ЗС изискване за редовността ѝ, неизпълнението на което обуславя приложението на чл. 129, ал. 3 ГПК /чл. 100, ал. 2 ГПК /отм.//?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013
  1. Кой е началният момент на срока по чл. 390, ал. 3, изр. 1 ГПК? 2. Как се доказва, че искът е предявен в определения от съда срок в хипотезата на чл. 390, ал. 3 ГПК във връзка с чл. 390, ал. 1 ГПК? 3. Налице ли е обезпечителна нужда…
 • Определение №****/**.**.2012 по дело №****/2011
  Дали подлежат на вписване и отбелязване съдебните решения, с които допуснатите до делба недвижими имоти се изнасят на публична продан?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация