Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Маргарита Соколова


Анотация

Въпрос

Продължава ли да тече придобивна давност и може ли да се придобие по давност реално обособена част от поземлен имот, след като същият бъде урегулиран преди изтичането на давността?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:

Маргарита Соколова

Членове:

Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

При секретаря Емилия Петрова, като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение №******г. е допуснато касационно обжалване по жалба, подадена от Е. П. Д. и С. П. П., на въззивното решение №******г. по гр. д. №******г. на Варненския окръжен съд в частта, с която искът с правно основание чл. 108 ЗС, предявен от Е. П. Д. и С. П. П. срещу Б. К. К. и Р. Н. К., е отхвърлен за реалната част от ПИ с идентификатор............, находящ се в [населено място], местността „С. Н.“, заключена между т. т. 2, 3, 5, 2, изобразена на комбинирана скица на л. 105- приложение №******гр. д. №16743/2018 г. на Варненския районен съд.

Касационното обжалване на въззивното решение не е допуснато в частта, с която искът за ревандикация е отхвърлен за реалната част от ПИ с идентификатор.............., находящ се в [населено място],

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Продължава ли да тече придобивна давност и може ли да се придобие по давност реално обособена част от поземлен имот, след като същият бъде урегулиран преди изтичането на давността?
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР – първоначална редакция, преди измененията в ЗКИР, Обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г. 2. Допустими ли са искове за собственост на реална част от имот, когато…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Възможно ли е в хипотезата на чл. 200 ЗУТ да се придобие по давност реална част от УПИ в границите на селищно образувание без за тази реална част да са налице изискванията на чл. 19 ЗУТ, както и следва ли реалната част да се присъединява към съседен имот по реда…
 • Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички събрани по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и взаимовръзка, а не избирателно само някои от тях, и да посочи кои факти приема за установени и кои не, както и въз основа на кои доказателства е достигнал до този извод?
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Какви са предпоставките за придобиване по давност на реална част от парцел /УПИ/ съобразно чл.59 ЗТСУ /отм./ и чл.200 ЗУТ и какви са служебните задължения на съда, когато страната се позовава на осъществявано владение върху придаваема реална част от имот към съседен парцел по силата на заварен от ЗУТ дворищнорегулационен…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация