Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Драгомир Драгнев


Анотация

Въпрос

Нищожно ли е по чл. 576 ГПК нотариално удостоверяване с липсващо съдържание относно един от елементите на датата , поради нарушение на чл. 580, т. 1 ГПК , води ли това до липса на предписана в закона форма, съответно нищожност по чл. 26, ал. 2 ЗЗД?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАНЯ МИТОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛ ТОМОВ, ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

при участието на секретаря Р. Иванова.

изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр. дело №******година.

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ц. Д. В. и Р. Д. К., чрез адв. М. Д. , срещу решение №******гр. дело №******г. на Русенски окръжен съд, отменил решение №******говор за покупко- продажба с предмет 5/8 ид. части от недвижим имот, поради липса на предписаната от закона форма. Искът е бил основан на твърдението, че в съдържанието на нотариалния акт липсва посочена дата на сделката, не е видно на коя дата страните са се явили пред нотариуса за удостоверяване на договора им, в противоречие с чл. 580, т. 1 ГПК, затова сделката е нищожна на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД.

Касационната жалба съдържа искане за отмяна на решението като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствени правила. Не е съобразена връзката между материалноправно основание на иска и процесуалната уредба

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    Поради наличието на вероятност решението да е недопустимо поради липса на правен интерес от предявяване по реда на чл.134 ЗЗД на иск за прогласяване на нищожност на договор за доброволна делба на основание чл.75, ал.2 ЗН?
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
    Налице ли е липса на съгласие по смисъла на чл. 26, ал. 2 ЗЗД, когато договорът не е подписан от страна по него и тя не е изразила волеизявление?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация