Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Анна НеноваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При иск на кредитор по чл. 694, ал. 3, т. 1 ТЗ, с който се оспорва като обезпечено с ипотека вземането на друг кредитор, относимо ли е спазването на правилата за предявяване и приемане в производството по несъстоятелност на вземането като обезпечено, щом ищецът с исковата си молба оспорва тези правила да са спазени, макар да не оспорва учредяването на ипотеката и нейната действителност извън производството по несъстоятелност?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, 5 състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател:
Росица Божилова

Членове:
Ивайло Младенов, Анна Ненова

като разгледа докладваното от съдията докладчик Анна Ненова т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Национална агенция за приходите срещу Решение №******г. по в. т. д. №******г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдено Решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд – Велико Търново.

С решението на окръжния съд е отхвърлен като неоснователен предявеният от касатора против „РА и БО - А. А.“ ЕООД (в несъстоятелност) и „Юробанк България“ АД иск по чл. 694, ал. 3, т. 1 ТЗ за признаване за установено, че приетите вземания на „Юробанк България“ АД срещу несъстоятелното дружество по допълнителния списък на приети вземания по чл. 688, ал. 1 ТЗ, обявен в търговския регистър с №20191212134943, одобрен с определение на съда по несъстоятелността от 06.02.2020г., обявено в търговския регистър под №20200207152339, по Договор за кредит овърдрафт №126/О/2017/27.09.2017г., Договор за инвестиционен кредит №334/2017/27.09.2017г. и Договор за инвестиционен кредит №335/2017/27.09.2017г. с анекси към тях, в общ размер от 603 309.15 лева с лихвите до окончателното погасяване, не са обезпечени с договорни ипотеки, учредени с нотариален акт №1867, том 10, рег. №12037, дело №1075/2017г., вписан в Службата по вписванията – Велико Търново с вх. рег. №8291/04.10.2017г., нотариален акт №1868, том 10, рег. №12038, дело №1076/2017г., вписан в Службата по вписванията – Велико Търново с вх. рег. №8292/04.10.2017г., и нотариален акт №1869, том 10, рег. №12039, дело №1077/2017г., вписан в Службата по вписванията – Велико Търново с вх. рег. №8293/04.10.2017г., при участието в исковото и във въззивното производство на П. В. К., синдик на „РА и БО - А. А.“ ЕООД (в несъстоятелност).

Оплакванията на касатора в подадената жалба са, че въззивното решение е неправилно. Допълнителното приемане на обезпечение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?