Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Зоя Атанасова


Анотация

Въпрос

Общото предявяване на иска срещу всички другари, чието участие в производството е задължително, представлява абсолютна положителна процесуална предпоставка, без наличието на която исковото производство е недопустимо. Нарушаването на изискването за съвместна процесуална легитимация е нередовност на исковата молба, за която съдът следи служебно и е задължен да упражни правомощията си съгласно чл. 129 ГПК. Когато правото на участие в процеса на задължителния необходим другар е нарушено и първоинстанционното решение е постановено без неговото участие, порокът на съдебния акт не може да се санира чрез конституирането му във въззивнотопроизводство, с оглед въведените в ГПК преклузии, в условията на ограничен въззив и забраната за събиране на доказателства във въззивното производство, освен предвидените изключения. Когато задължителният другар е ответник/пасивно другарство/, производството по отношение на него следва да започне с връчване на препис от исковата молба и даване на срок за отговор по чл. 131 ГПК, за да реализира правото си на защита.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на 18 януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОИЛ СОТИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ЗОЯ АТАНАСОВА

при секретаря Ани Давидова, като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова гр. дело №******година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от ответниците О. К. А. и Б. М. А., двамата чрез особения представител по чл. 47, ал. 6 ГПК С. Д. срещу решение №******г. по в. гр. дело №******г. на Софийски апелативен съд, с което е отменено изцяло решение №******г. по гр. дело №******г. на Софийски градски съд и вместо него е развален договор за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане от 29.06.1992 г., обективиран в нот. акт №155/92 г. на нотариус при СРС по силата на който К. А. А. и М. Й. А. са прехвърлили на О. К. А. правото на собственост върху ½ ид. част от недвижим имот, представляващ апартамент, находящ се в [населено място], [улица], ет. 4 със застроена площ от 134.42 кв. м., заедно с прилежащото мазе и

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 281 т. 2 ГПК

Навигация