Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Яна ВълдобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГО 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на седемнадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Василка Илиева

Членове: Ерик Василев

Яна Вълдобрева

като разгледа докладваното от Яна Вълдобрева Частно касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.

Образувано е по молба на „ДЗИ-Общо застраховане ЕАД, с която е поискано спиране на изпълнението на невлязлото в сила решение №******г., постановено по в. гр. дело №******г. на Софийския апелативен съд, с което след частична отмяна на решение №******г. по гр. дело №******г. на ищцата Р. Д. Д., действащ чрез своя баща и законен представител Д. Д. Д., са присъдени още 300 000 лева- обезщетение за неимуществени вреди, причинени при ПТП на 11.05.2016г., ведно със законната лихва, считано от 11.05.2016г. до окончателното плащане и е потвърдено първоинстанционното решение, в частта, с която застрахователното дружество е осъдено да плати на ищцата сумата 200 000 лева, като обезщетение за неимуществени вреди, причинени при ПТП.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира, че молбата е процесуално допустима. Налице са изискванията на чл. 282, ал. 2 ГПК-постъпила е в срок касационна жалба от молителя против въззивното решение на САС, в частта, с която на ищцата е присъдено обезщетение за неимуществени вреди, причинени при ПТП в размер 400 000 лева, заедно с приложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК. Следователно, налице е висящност на производството по чл. 288 ГПК, което е предпоставка за спирането на изпълнението до приключване на касационното производство. Съгласно чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК спирането на изпълнението е обусловено от задължението на касатора /длъжник по изпълнението/ да представи надлежно обезпечение, което по решенията за парични вземания е равно на присъдената сума. Молителят „ДЗИ Общо застраховане ЕАД е представил преводно нареждане, удостоверяващо, че на 11.01.2023г. по специалната сметка на ВКС е внесена сумата 400 000 лева (удостоверено и от счетоводител при ВКС, че сумата е постъпила по тази сметка на ВКС на 12.01.2023г.), съставляваща надлежно обезпечение, поради което молбата следва да бъде уважена.

Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на невлязлото в сила осъдително въззивно решение №1426/27.11.2022г., постановено по въззивно гр. дело №3779/2021г. на Софийския апелативен съд до приключване на касационното производство.

Препис от определението да се издаде на молителя.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]