Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

За приложимостта на чл. 218з, ал. 3 ГПК /отм./ спрямо производството след отмяна на влязло в сила решение.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:

Камелия Маринова, Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 във вр. с чл. 308 ГПК.

С решение №******г. по гр. д. №******г. на ІVг. о. на ВКС е отменено на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК решение №******г. по гр. д. №******г. на ВКС, ІІг. о., само в частта по предявения от С. Т. М., починала в хода на делото и оставила като единствен наследник М. Г. Г., иск по чл. 108 ЗС срещу [фирма]. В отменената част делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на ВКС.

Касационното производство по гр. д. №7454//2013г. на ВКС, ІІг. о., е образувано по касационна жалба на [фирма] срещу решението на Софийски апелативен съд от 26.02.2013г. по гр. д. №4538/2011г., с което след отмяна на първоинстанционното решение, е постановено ново решение за осъждане на [фирма] да предаде на ищците, сред

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация