Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

Как следва да процедира съда когато след влизане в сила на решението по допускане на съдебна делба се установи, че вещта, предмет на делбата, е погинала и не съществува?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:

Камелия Маринова, Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г. на Сливенски окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Сливенски районен съд /в диспозитива на въззивния съд е допусната очевидна фактическа грешка относно номера и датата на съдебния акт и номера на делото на първата инстанция/. С първоинстанционното решение е постановено отхвърляне на иска за делба и неизвършване на съдебна делба между Н. Д. П., П. С. П. и Л. С. П. на две сгради: сграда с идентификатор 67338.518.181.1 - едноетажна, еднофамилна с площ 64 кв. м. с припадащите й се 10,84% от дворното място и сграда за обитаване с идентификатор 67338.518.181.3 - едноетажна, с площ 11 кв. м., с припадащите й се 1,73% от дворното място, съставляващо поземлен имот с идентификатор 67388.518.181в [населено място], на [улица],

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2017 по дело №****/2016
    Какви са правомощията на въззивния съд при обжалване на решение по извършване на делбата, с което допуснатите до делба движими вещи са разпределени между съделителите по реда на чл. 353 ГПК, при наведени от съделителите твърдения, че част от тези вещи вече не принадлежат на участващите в делбеното производство лица,…
  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    Поради постановяването на въззивното решение срещу починала страна, а не срещу наследниците й по закон, следва да бъде допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2, пр. второ ГПК.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация