Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Анелия Цанова


Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като разгледа докладваното от съдията ЦАНОВА ч. гр. д. №******[/aam]******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по подадена от М. П. А. частна жалба срещу определение от 18.05.2022г. по гр. д. №******[/aam]******г. на СГС, ІІ- д въззивен състав, с което на осн. чл. 248, ал. 3 ГПК е допълнено постановеното по делото решение и е осъдена да заплати на „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД на осн. чл. 78, ал. 3 ГПК сумата от 427,37лв.- разноски във въззивното производство.

Междувременно по подадената от „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД касационна жалба срещу постановеното по гр. д. №******[/aam]******г. от СГС, ІІ- д въззивен състав решение е образувано гр. д. №******[/aam]******г. по описа на същия състав на ВКС, ІV гр. отд.

Настоящият състав намира, че между двете дела е налице тясна връзка поради обусловеността на въпроса за разноските от изхода на спора, което обуславя извод за наличие на предпоставките на чл. 213 ГПК за присъединяването им за общо разглеждане в настоящото производство, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСЪЕДИНЯВА ч. гр. д. №******[/aam]******г. на Върховния касационен съд, ІV г. о. към гр. дело №4925/225/2019 г. на Върховния касационен съд, IV г. о. за произнасяне в общо производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 248 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация
Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]