Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

Относно критериите, въз основа на които съдът извършва преценка на противоречиви становища на вещи лица и за дължимите мотиви при некредитиране на дадена експертиза.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:

Камелия Маринова, Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. постановено по гр. д. №******г. на Варненски апелативен съд. С него е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Добрички окръжен съд в частта, с която е признато за установено по отношение на [фирма], че Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез Областния управител на област Д., е собственик на недвижим имот с идентификатор 83017.55.588с площ 18 498 кв. м. по кадастралната карта на [населено място] и дружеството е осъдено на основание чл. 108 ЗС да предаде владението върху имота; в частта, с която са уважени исковете по чл. 108 ЗС първоинстанционното решение е отменено и като вместо това е отхвърлен предявения от Държавата против [фирма] иск за собственост относно следните недвижими имоти по кадастралната карта на [населено място]: ПИ №83017.55.578с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
    Относно задължението на съда да обсъди заключението на приетата по делото съдебна експертиза съвкупно с другите доказателства по делото.
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    За задължението на съда да обсъди съдебната експертиза в съвкупност с останалите доказателства по делото и да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за доказателствената ѝ стойност.
  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    За служебното задължение на въззивния съд да изложи фактически и правни изводи след обсъждане на всички доводи и възражения на страните и всички релевантни доказателства, и с регламентираното в чл. 202 ГПК задължение на решаващия съд за цялостна оценка на заключението на вещото лице, заедно с другите доказателства по делото.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация