Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Борис ИлиевКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГО 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шестнадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Борис Илиев

Членове: Ерик Василев

Яна Вълдобрева

като разгледа докладваното от Яна Вълдобрева Касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 303 ГПК и сл..

Образувано е по молба за отмяна на влязло в сила решение, с което са отхвърлени предявени срещу А. В. Я. искове.

Член на състава на съда, който трябва да се произнесе по допустимостта на молбата за отмяна, е съдия Борис Илиев. Една от страните по делото – А. Я. -е негов познат, което обстоятелство може да породи основателно съмнение в безпристрастието му. Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК съдия Борис Илиев не може да участва в състава на съда, който разглежда делото и той следва да бъде отстранен от съдебния състав.

По изложените съображения съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТВЕЖДА на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК съдия Борис Илиев от състава на съда, който ще разгледа гр. д.№******г по описа на Върховен касационен съд, IV гражданско отделение.

Определението не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: IV-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]