Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Людмила Цолова


Анотация

Въпрос

При формиране на вътрешното си убеждение следва ли съдът да обсъди всички доказателства по делото – поотделно и в съвкупност, както и да спази правилата за формалната логика, опита и научното знание? (По иск срещу ЗАД“Алианц България“АД за заплащане на сумата 180 000 лв. като обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от смъртта на син в резултат на ПТП)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в публичното заседание на двадесет и шести април през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

АННА БАЕВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря Александра Ковачева, като изслуша докладваното от съдия Людмила Цолова т. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

С решение №******г., постановено по в. т. д. №******г. Великотърновски апелативен съд е отменил частично решение №******г. по т. д.№******г. по описа на Окръжен съд Ловеч и е осъдил ЗАД“Алианц България“АД да заплати на В. Х. Т. сумата 180 000 лв. като обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от смъртта на сина ѝ Н. Д. Х. в резултат на настъпило на 07.12.2017г. ПТП, ведно със законната лихва, считано от 03.06.2018г. до окончателното изплащане.

В подадената ЗАД „Алианц България“АД касационна жалба срещу тази част от решението, която е допусната до касационен контрол, са наведени оплаквания за неговата неправилност, поради допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила, както и поради необоснованост. Според тезата на касатора, изводът на апелативния съд, че следва да бъде ангажирана отговорността му да обезщети

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    При формиране на вътрешното си убеждение следва ли съдът да обсъди всички доказателства по делото -поотделно и в съвкупност, както и да спази правилата за формалната логика, опита и научното знание?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация