Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Джулиана ПетковаКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети януари две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАЙЯ РУСЕВА

ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА

като изслуша докладваното от съдия Петкова ч. гр. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Министерство на вътрешните работи срещу разпореждане №******г., постановено по в. гр. д.№******г. от състав на Софийски апелативен съд, с което е върната касационната жалба на министерството с вх.№******г.

Жалбоподателят твърди, че е спазил срока за изпълнение указанията на съда по редовността на касационната му жалба, защото те били получени на 15.09.2022г. и изпълнени на 23.09.2022г., когато бил последният ден на срока съгласно чл. 60, ал. 6 ГПК.

Ответните страни по жалбата – „Максима България“ ЕООД, [населено място], Спортен клуб „Л.“ и „Спортни имоти –Л.“ ЕООД, я оспорват.

Върховният касационен съд в настоящия състав, след преценка на данните по делото, намира частната жалба за неоснователна.

Жалбоподателят Министерство на вътрешните работи е подал на 08.08.2022г. касационна жалба срещу въззивното решение по в. гр. д.№******г. на състав на Софийски апелативен съд. С разпореждане на съдията докладчик от 17.08.2022г. касационната жалба е оставена без движение с указания за представяне в едноседмичен срок на преписи, изложение на касационните основания и заплащане на държавна такса по сметка на ВКС. Разпореждането е връчено редовно на жалбоподателя на 14.09.2022г. – така съобщението на лист 147 от въззивното дело, а не на 15.09.2022г., както произволно твърди жалбоподателят. Броен от 14.09.2022г., дали по реда на чл. 60, ал. 4 ГПК или по реда на чл. 60, ал. 5 ГПК, срокът изтича на 21.09.2022г. (сряда), работен ден. Указанията са изпълнени на 23.09.2022г. т. е. извън срока, поради което правилно неспазването му е санкционирано по реда на чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК с атакуваното разпореждане.

Мотивиран от изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Министерство на вътрешните работи с вх.№22440/25.10.2022г. срещу разпореждане на САС, 4 ти състав №3550/04.10.2022г. по в. гр. д.№540/2022 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]