Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Петя Хорозова


Анотация

Въпрос

Клаузата, предмет на спора, създава убеждение, че потребителят безусловно дължи уговореното месечно плащане по договора, независимо от лошото, неточно изпълнение на насрещната страна, респективно позволява на ответното дружество да получи плащане за услуга, която се отклонява от дължимата и най-вече – не е приета в този вид от потребителя, който своевременно е уведомил доставчика за това. Следователно, тя напълно се субсумира под нормата на чл. 143, т. 14 ЗЗП, защото задължава потребителя да изпълни задълженията си, дори и ако доставчикът не е изпълнил своите. Налице са и общите условия на чл. 143 ЗЗП. Клаузата е очевидно във вреда на потребителя. Тя го поставя в неравностойно положение, като му вменява задължения, които няма по закон; както и противоречи на изискването за добросъвестност: при данни за ненадлежно и неприето изпълнение на задълженията на доставчика, чрез принуда създава привилегия в полза на последния да търси и получи плащане на суми, които евентуално не му се дължат, а това е в нарушение на принципа на добросъвестност по чл. 63, ал. 1 ЗЗД.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и трети март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при участието на секретаря Ирена Велчева изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК, вр. чл. 386, ал. 3 ГПК.

Образувано е по подадена касационна жалба от Б. М. ЕНД Б. ЕАД [населено място] с ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния му представител ю. к. М. Д., срещу решение №******г. по т. д. №******г. по описа на Софийския апелативен съд, ТО, шести състав, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д.№******г. на Софийския градски съд, Гражданско отделение, І - 21 състав. С първоинстанционното решение е прогласен за нищожен чл. 14.3 от Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги на Б. М. ЕНД Б. ЕАД, в сила от 02.03.2012 г., съгласно който „ потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до Б. за некачествено получаване или прекъсване на услугите, като неравноправна клауза, на основание чл.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Навигация