Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Илияна ПапазоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети януари през две хиляди двадасет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА ЧЛЕНОВЕ: МАЙЯ РУСЕВА

ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр. д.№******г. на ІІІ г. о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл. 307, ал. 1 ГПК.

Образувано е въз основа на подадената В. Е. Б. от [населено място] молба за отмяна с вх.№******г. на влязлато в сила на 20.03.2020г. решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд Монтана, с което е отхвърлен като неоснователен предявения от него иск против „Берг М. Финитги“ ЕАД [населено място] с правно основание чл. 74, ал. 1 КТ за обявяване за недействително на допълнително споразумение №******г. към трудов договор №265 от 18.07.1994г.

Така подадената молба за отмяна е била върната с разпореждане №382 от 8.11.2022г. на председателя на ІV г. о. на ВКС за представяне на точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна по чл. 303 ГПК.

Последвало е уточняване с молба от 29.11.2022г., от съдържанието на която и пред вид представянето на множество доказателства, следва че се подава на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Доказателствата, които молителят представя като „нови“ са: 9бр. подадени от него жалби – до Директора на Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ИА Г., до Министъра на труда и социалната политика, до Директора на Дирекция ПОИД, до Управителя но НОИ, до Директора на РЗИ М., до Изпълнителния директор на НАП, до председателя на ТЕЛК М., до Изпълнителния директор на Медицински надзор, до председателя на Национален съвет по медицинска експертиза, съответно постъпили отговори по тях, Протокол за извършена проверка №440/18.07.2019г., изпратени от молителя сигнали и заявления

Срещу подадената молба за отмяна е постъпил писмен отговор от „Берг М. Фитинги“ ЕАД, представляван от изпълнителния директор И., с който се оспорват както нейната допустимост, така и основателност. Счита, че изложените в молбата за отмяна оплаквания преповтарят тези, които вече са били предмет на обсъждане от съда при постановяване на съдебния акт, чиято отмяна се иска. Освен това, представените доказателства не са „нови“ по смисъла на закона, страната е могла да се снабди с тях при разглеждане на делото, а и са без значение за спора. Не е налице годно основание по чл. 303 ГПК, което да може да бъде обсъждано. Претендира направените разноски в размер на 853лв.

Настоящият състав на Върховен касационен съд, намира, че молбата за отмяна следва да бъде допусната до разглеждане, доколкото същата е редовна и е подадена при наличие на правен интерес. На страните следва да се предостави възможност да изразят своето становище и да ангажират желаните от тях доказателства, поради което делото следва да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.

Мотивиран от изложеното, Върховен касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разглеждане на подадената В. Е. Б. от [населено място] молба за отмяна с вх.№263127/20.10.2022г. на влязлото в сила на 20.03.2020г. решение №696 от 8.11.2019г. по гр. д. №1536/2019г. на Районен съд Монтана.

ДЕЛОТО да се докладва за насрочване.

ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 307 ГПК

Отделение/Колегия: III-то отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]