Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Боян Балевски


Анотация

Въпрос

За приложението чл. 143 ЗЗП, т.т. 9, 10, 11, 12 относно уговорката в договора за потребителски кредит, предвиждаща за едностранната възможност за промяна от страна на банката на договорения лихвен процент въз основа на непредвидено в него основание.
За разпределението на доказателствената тежест относно факта, че съответните клаузи са индивидуално договорени по смисъла на чл. 146 ЗЗП.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 23.03. две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и

при участието на секретаря Ирена Велчева като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на Б. А. К. и Петя И. К. от [населено място] срещу решение №******г. на Апелативен съд-Велико Т., ГК по гр. д. №******г.. С обжалваното въззивно решение е потвърдено първоинстанционното решение №******гр. д. №******г. на Ловешки окръжен съд, с което е признато за установено, че към 27.04.2012 г. съществува вземане на [фирма]-гр. София срещу двамата касатори в размер на 44 249,02 швейцарски франка-главница за периода от 18.05.2011 г. до 26.04.2012 година и 3 715,05 швейцарски франка -договорна лихва за същия период, както и такса от 0,18 швейцарски франка, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК въз основа на договор за потребителски кредит HL 32595/18.01.2008 г. и четири броя допълнителни споразумения

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Решение №****/**.**.2015 по дело №****/2014
  Неравноправни ли са клаузите в договорите за банков кредит, с които банката едностранно определя размера на лихвения процент и на таксата за управление? Прилагат ли се за тези клаузи изключенията, предвидени в чл. 144 ЗЗП, ал. 2 и ал. 3? Какво трябва да е съдържанието на такива клаузи и как…

Цитирано в

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  За задължението на съда да следи служебно за неравноправни клаузи в потребителските договори.
 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  1. Кой е началният момент, от който започва да тече давностният срок за вземания за главница и/или за договорни лихви по погасителни вноски по договор за банков кредит, за който не е обявена и респективно, настъпила предсрочна изискуемост? 2. Приложима ли е тригодишната погасителна давност по отношение на вземанията за…
 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  На основание чл.269, изр.1 ГПК проверката на въззивния съд ограничена ли е относно допустимостта на обжалвания първоинстанционен съдебен акт, ако възраженията за недопустимост не са направени от ответника в срока за отговор на исковата молба по чл.131 ГПК или съдът е длъжен да извърши служебно проверка, независимо че ответникът не…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната /евро/, а не в чуждестранната валута /щвейцарски франкове/, уговорена в договора за кредит, и задължението за погасяване е посочено в договора в същата чуждестранна валута, счита ли се договорът…
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
  Неравноправни ли са клаузите в договорите за банков ипотечен кредит, с които банката едностранно определя размера на лихвения процент и прилагат ли се за тези клаузи изключенията, предвидени в чл. 144, ал. 3, т. 1 ЗЗП?
 • Решение №****/**.**.2019 по дело №****/2018
  Неравноправна ли е по смисъла на чл.143 от ЗЗП клауза от договор за кредит, съгласно която всички вреди от валутните промени и валутният риск са в тежест само на потребителя и намират ли приложение за валутните разлики изключенията по чл.144, ал.3 от ЗЗП?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Как следва да се разбира понятието „индивидуално уговорена клауза“ по смисъла на чл. 146 ЗЗП и дали подписването на договор за банков кредит от потребителя освобождава банката от задължението й да докаже, че намиращите се в договора клаузи, оспорени от потребителя като неравноправни, са били индивидуално уговорени с него?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  Как следва да се разбира понятието „индивидуално уговорена клауза“ по смисъла на чл. 146 ЗЗП и дали подписването на договор за банков кредит от потребителя освобождава банката от задължението й да докаже, че намиращите се в договора клаузи, оспорени от потребителя като неравноправни, са били индивидуално уговорени с него?
 • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2019
  В хипотеза на банков кредит, по който цялата сума фактически е предоставена на разположение на кредитополучателя в резервната валута на страната (евро), а не в чуждестранната валута (щвейцарски франкове), уговорена в кредитния договор, и кредитът е остойностен в чуждестранна валута и задължението за погасяване е посочено в договора в същата…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация