Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

се твърди, че съдът е неглижирал задължението си да отговори на изложените във въззивната жалба доводи и да обоснове правните си изводи, излагайки самостоятелни мотиви, като се е задоволил единствено да препрати към мотивите на първоинстанционния съдебен акт. Тези оплаквания са бланкетни и не установяват поддържаното противоречие с цитираните решения, постановени от състави на ТК на ВКС по т. д.: №******г., №823/2010 г. и №46/2012 г., в които се приема, че въззивният съд извършва самостоятелна преценка на доказателствата по делото и излага своите фактически и правни изводи по съществото на спора, като е задължен да обсъди наведените във въззивната жалба доводи и възражения. Твърдението на касаторката, че окръжният съд направо е потвърдил изведените в първоинстанционното решение фактически и правни констатации, записвайки в мотивите, че същите са законосъобразни и обосновани не кореспондира с действителното съдържание на мотивите към обжалваното решение. Същото е основавано на вътрешното убеждение на съдебния състав за конкретната оценка на критериите от значение за най-добрия интерес на детето, които са критично изследвани, обсъдени и анализирани както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Ясно е обективирана волята на съда по отношение елементите, които са от значение за оценката на най-добрия интерес на детето, тяхното съдържание в конкретния случай и как те са претеглени, за да се определи в полза на кого да бъде предоставено упражняването на родителските права. С това задължението за мотивиране на съдебния акт е изпълнено, а несъгласието на касатора с фактическите изводи на съда не представлява основание по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на въззивното решение до касационен контрол.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети октомври, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: ЕМИЛ ТОМОВ

Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

изслуша докладваното от съдията Томов гр. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С. С. Г., представлявана от адв. А. С., срещу решение №******г. по в. гр. дело №******г. на Окръжен съд – Смолян, с което се потвърждава първоинстанционното решение от 12.08.2021 г. по гр. д. №******г. на Смолянски районен съд в частта му, с която на основание чл. 59 СК упражняването на родителските права върху непълнолетния В. В. Г. /роден през 2006 г./ е предоставено на бащата В. В. Г., като е определено местоживеене на детето при последния в семейното жилище, намиращо се в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари