Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1/ „Преценката дали е осъществен обективният елемент от фактическия състав на чл. 40 ЗЗД при договор за покупко-продажба на недвижим имот, по който продавачът е представляван от пълномощник, трябва ли да се извърши при отчитане на всички обстоятелства, свързани с интереса на представлявания и мотивите на представителя да го сключи, а не само въз основа на продажната цена?“; 2/ „След като в чл. 40 ЗЗД не се предполага недобросъвестност на третото лице, с което упълномощeният е договарял, следва ли упълномощителят, позоваващ се на тази недобросъвестност, да я установи, съответно да докаже по делото, че третото лице е било недобросъвестно?“; 3/ „Преценката дали е осъществен субективният елемент от фактическия състав на чл. 40 ЗЗД – „споразумяване между представителя и насрещната страна по договора (третото лице) за увреждането на представлявания, трябва ли да се извърши предвид конкретните обстоятелства към момента на сключване на договора?“. По така поставените въпроси касаторът твърди, че решаващите изводи на въззивния съд са в противоречие с ТР №5/12.12.2016 г. по тълк. дело №5/2014 г. на ОСГТК на ВКС.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на втори ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдията С. гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

С въззивно решение №******г., постановено по възз. гр. д. №******г. по описа на Окръжен съд – Перник, е потвърдено решение №******г., постановено по гр. д. №******г. по описа на Районен съд – Перник, в частите, с които: 1/ на основание чл. 40 ЗЗД е обявена за недействителна по отношение на К. М. В. и Л. Г. Д. сделката за покупко-продажба на имот, обективирана в нотариален акт №.........., том..........., рег. №.............., дело......... от............ г. на нотариус Р. М. рег. №........... от регистъра на НК, сключена между К. М. В. /продавач/, действаща чрез Г. И. Г., упълномощен с пълномощно рег. №.........., акт №........., том........., рег. №............. г. от.......... г. на нотариус Р. М., и Л. Г. Д. /купувач/ като извършена при условия, уговорени във вреда на представлявания К. М. В. и 2/ на основание чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД Л. Г. Д. е осъдена да върне имота на ищцата К. М. В. поради начална липса на основание за извършване на престацията.

Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба с вх. №5542/30.11.21 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари