Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022


Класификация

  • Вид съдебен акт:
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

2. В кой момент може да се направи възражение за погасяване на вземането по давност, в случай, че въззивният съд едва с решението си е определил размера на вземането и периода на възникването му. Касаторът поддържа, че е налице основание за касационен контрол на решението и по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК и твърди, че липсва формирана съдебна практика по следните въпроси: 3. Налице ли е правно основание за определяне и начисляване на цена за допълнителни количества енергия, ако корекцията е извършена след влизане в сила на ПИКЕЕ, обн. ДВ, бр.35/30.04.2019г. и обхваща период от време, предхождащ влизането им в сила; 4. Може ли електроснабдителното или електроразпределителното дружество да начислява ел. енергия в скрит регистър за периода преди влизане в сила на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, тоест за периода преди 08.05.2018г.; 5. В случаите, в които се установи наличие на измерени количества електрическа енергия в невизуализирани регистри на СТИ и операторът на съответната мрежа следва да начислява измереното след монтажа на СТИ количество енергия в тези регистри, когато периодът от монтажа до демонтажа обхваща повече от три години и при своевременно отправено от длъжника възражение за изтекла погасителна давност, на основание чл. 111, б. в ЗЗД, същото би ли било основателно и следва ли за периода на корекцията съдът да приложи давността; 6. Какъв е характерът на протокола от метрологичната експертиза на БИМ в частта за извършено софтуерно прочитане на показанията по скрит регистър-официален или частен документ; 7. Може ли електроразпределителното дружество да черпи права от собственото си противоправно поведение и да претендира суми за период по-дълъг от три месеца назад, считано от датата на демонтаж на СТИ, при липса на доказателства, представени от собственика на електроразпределителната мрежа, че изпълнява добросъвестно задълженията си по чл. 33 и чл. 42, ал. 5 ПИКЕЕ(2019г.). Касаторът счита, че отговорите на поставените въпроси ще допринесат за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ХРИСТОВА

ЯНА ВЪЛДОБРЕВА

като разгледа докладваното от съдията Вълдобрева гр. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба с вх. №******г., подадена К. А. Х., чрез процесуалния представител адв. Ц. Д., против решение №******г. по въззивно гр. дело №******г. на Варненския окръжен съд, ГО, III ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари