Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Петя ХорозоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1/ Как следва да се прилага принципът за справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявена претенция от пострадалия срещу застрахователя; 2/ Какви са критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, за да бъде същото справедливо, и следва ли съдът при приложението на чл. 52 ЗЗД и определянето на справедливо обезщетение за причинени на пострадалия неимуществени вреди от непозволено увреждане да се съобрази с указанията, съдържащи се в ППВС №4/1968 г. и да вземе предвид всички обстоятелства, които обуславят тези вреди, като посочи конкретно тези обстоятелства и значението им за размера на обезщетението; 3/ Съставлява ли икономическата конюнктура елемент от критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД и следва ли същата да се отчита от съдилищата при определяне на размера на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от ПТП, съобразявайки и лимитите на застрахователна отговорност, които съставляват законово отражение на обществено-икономическите условия в страната към момента на настъпване на произшествието. В подкрепа на искането си касаторът е посочил и обсъдил релевантна съдебна практика на ВС и ВКС.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 23.11.2022 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

Като изслуша докладваното от съдия П. ХОРОЗОВА

т. д. №******год., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на процесуалния пълномощник на ЗАД АРМЕЕЦ АД против решение №******г. по в. гр. д.№******г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил, с което е потвърдено решение №******г. на Районен съд - Дупница по гр. д.№******г. в обжалваната му част, а именно, с която е отхвърлен искът на касатора с правно основание чл. 422 ГПК вр. чл. 500, ал. 1, т. 1 КЗ за признаване за установено по отношение на ответника Е. А. П., че дължи в полза на ЗАД АРМЕЕЦ АД разликата над 13 000 лв. до 25 000 лв. по заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 29.04.2020 г., издадена по ч. гр. д.№611/2020 г. по описа на РС - Дупница, представляваща изплатено застрахователно обезщетение на пострадалия Б. М. Г. за причинените му имуществени и неимуществени вреди вследствие на ПТП, настъпило на 08.01.2017 г., причинени виновно от ответника.

В касационната жалба се сочи, че са налице основанията на чл. 281, т. 3 ГПК ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?