Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Петя ХорозоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

липсва съдебна практика (цитираното от въззивния съд определение на ВКС няма задължителен характер, а и се отнася до жив пострадал), поради което разрешаването му ще има значение за развитието на правото.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети ноември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

Като изслуша докладваното от съдия П. Хорозова т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищците Ц. Д. Н. и Р. Д. Н., двете от [населено място], чрез процесуален пълномощник, срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. по описа на Хасковския окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. по описа на РС – Харманли. С първоинстанционното решение са отхвърлени предявените срещу ЗД ЕВРОИНС АД искове с правно основание чл. 238, ал. 1, вр. чл. 231, ал. 2, вр. чл. 230, ал. 1, вр. чл. 249, т. 3 КЗ /отм./, вр. чл. 9, ал. 2 Наредбата за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука, за заплащане на сумата от 13 006.26 лв., представляваща застрахователно обезщетение, дължимо по застрахователна полица №04400100007283/14.08.2015 г., за настъпилата на 26.01.2016 г. трудова злополука, причинила трайно намалена работоспособност на наследодателя на ищците - Д. Н. Н., ведно с лихвата за забава, считано от 26.01.2016 г.

В касационната жалба се правят оплаквания за нищожност, поради липса на задължителен реквизит на атакувания съдебен акт, евентуално - за неправилност на решението, с оглед отказа на съда да обсъди заключението по назначената СМЕ относно процента на трайна нетрудоспособност на застрахованото лице, квалифициран като отказ от правосъдие. Оспорва се решаващият извод на въззивния съд, че трайно намалената работоспособност е следвало да се установи „по строго формален и специализиран ред, от особени органи“. По подробно изложени съображения се моли въззивното решение да бъде отменено, като материално и процесуално незаконосъобразно, и исковете да бъдат уважени, ведно с присъждане на дължимите на ищците разноски за трите съдебни инстанции.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се навеждат основанията за достъп до касация по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК и чл. 280, ал. 2, предл. първо и 3 ГПК.

В първата хипотеза е формулиран въпросът, дали е възможно липсата на решение на ТЕЛК/НЕЛК относно процента на трайно намалена работоспособност съгласно чл. 9, ал. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?