Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Десислава ДобреваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

да обосноват допускане до касационно обжалване на въззивното решение. Заявява се становище, че касационната жалба е неоснователна, доколкото въззивната инстанция е обсъдила подробно всички обстоятелства, предмет на производството. Посочва се, че решението не е обжалвано от майката, а доколкото претърпените от двамата ищци болки и страдания са еквивалентни, то ищците имплицитно признават правилността на присъденото обезщетение.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на дванадесети октомври две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. И. К., чрез законен представител И. Ц. Т. – К., срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд София в частта, с която след частична отмяна на решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд Враца е отхвърлена като неоснователна исковата претенция с правно основание чл. 432, ал. 1 КЗ за разликата над 200 000 лв. до претендирания с исковата молба размер от 300 000 лв. - обезщетение за неимуществени вреди, причинени от смъртта на баща му И. Д. К., настъпила в резултат на ПТП на 13.04.2019 г.

В подадената жалба се сочат касационни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди се, че обжалваното решение е неправилно постановено поради необоснованост, нарушение на материалния закон – чл. 52 ЗЗД, както и на съдопроизводствените правила. В изложението на основания за допускане на касационно обжалване се обосновава приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК, както и на чл. 280, ал. 2 ГПК. Формулират се въпроси, които могат да се сведат до два – относно критериите, които трябва да бъдат съобразени, за да бъде определено обезщетение от загубата на близък така, че то да е справедливо, както и относно задължението на въззивната инстанция да се произнесе по всички своевременно въведени от страните възражения и да изложи собствени мотиви.

Поддържа се допълнителния критерий по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради твърдяно противоречие с т. 11 ПППВС №4/23.12.1968 г., както и противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №5/13.03.2013 г. по гр. д.№638/2012 г. на ВКС, III ГО, решение №140/24.07.2013 г. по гр. д. №1328/2012 г. на ВКС, III ГО, решение №142/30.03.2020 г. по т. д. №2970/2018 г. на ВКС, I ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?