Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Ирина ПетроваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Преминава ли върху приобретателя на права по влог - цесионер (при отсъствие на противна уговорка по смисъла на чл. 99, ал. 2 ЗЗД), заедно с прехвърлено вземане и вземането по чл. 4, ал. 1 ЗГВБ /отм./ в обема, до който ФГВБ гарантира сумите по влоговете на цедента, независимо от броя и размера им, в банката - влогоприемател с отнет лиценз за банкова дейност? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т. о. в закрито заседание на седми декември през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

Председател:
Евгений Стайков

Членове:
Ирина Петрова, Десислава Добрева

като изслуша докладваното от съдията Петрова т. д. №******год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, образувано по касационна жалба на ищцата С. А. А. срещу решение №******г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав по в. т. д.№******г. за потвърждаване на решението по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, 13 състав. С първоинстанционното решение е отхвърлен искът с правно основание чл. 23, ал. 1 ЗГВБ /отм./, предявен от С. А. срещу Фонд за гарантиране на влоговете в банките за заплащане на сума, представляваща гарантиран размер на влог в „КТБ“АД /н/. Пред въззивната инстанция цената на иска е намалена от 53 351.50 евро на сумата 39 976.69 евро и последната е предмет на потвърждаващото отхвърлянето на иска въззивно решение. Решението е постановено при участието на привлеченото от Фонда трето лице помагач „КТБ“АД/н/.

В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК. Искането е за отмяната му и уважаване на иска за сумата 39 976.69 евро, или за сума, която според съда се явява покрита от гаранцията по ЗГВБ, със законните последици - лихви от завеждането на иска и разноски. Алтернативно се поддържа и искане за връщане на делото за повторно разглеждане от въззивния съд при невъзможност да бъде определен в настоящото производство точният размер на гарантираната част от вземането. Според касатора съдът е приложил сега действащата разпоредба на чл. 9 ЗГВБ във вр. с чл. 12 ЗГВБ, вместо чл. 4 ЗГВБ /отм./ в редакцията му преди изменението ДВ бр.98/2014г., в сила от 28.11.2014г. Поддържа се, че сумата по прехвърления на ищцата влог, съгласно приложимите към датата на цесията - 04.11.2014г. правни норми, се ползва от гарантираността, предоставена й от ЗГВБ-отм.

Касаторът ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?