Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

е каква е цената на електроенергията след достигане на 2250 ефективни годишни часове на работа на централата, но преди реализирането на 2300 КВтч нетно специфично производство – при цена за излишък на балансиращия пазар или по цената, визирана в т. 9 от Решение Ц – 10/30.03.2011 год. Дори и да се приеме, че първоначално страните по спора са договорили заплащане на изкупуваната ел. енергия от ищцовата ВяЕЦ по двете преференциални цени, то след влизането в сила на изменената редакция на чл. 31, ал. 5 ЗЕВИ от 25.07.2015г., сочените договорни уговорки следва да се считат отменени, тъй като противоречат на въведеното с изменението на закона ограничение за изкупуване по преференциална цена до определено НСП за отделните категории централи.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Първо отделение в закрито заседание на 26 октомври, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „ВГ-1“ЕООД с ЕИК[ЕИК] срещу решение №******г. по в. т. д. №******г. на АС-Варна, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. по описа на ОС-Варна, с което са били отхвърлени предявените от касатора-ищец искове за осъждане на ответника да заплати сумата 39 934.73 лв. с включено ДДС, представляваща дължима и незаплатена преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от собствената на ищеца ВяЕЦ „ВГ-7“, през месец октомври 2016 г., обективирана в дебитно известие №92/30.11.2016 г. към фактура №91/14.11.2016 г., дължима по силата на Договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяем енергиен източник №88/05.05.2010 г., сумата 11 791.79 лв., обезщетение забава за периода 01.01.2017 г. – 02.12.2019 г., сумата 87 206.55 лв. с включено ДДС, представляваща дължима и незаплатена преференциална цена за изкупуване на ел. енергия, произведена от собствената на ищеца ВяЕЦ, през месец ноември 2016 г., обективирана във фактура №93/30.11.2016 г., дължима по силата на Договор за изкупуване на електрическа енергия №88/05.05.2010 г., както и сумата 25 750.22 лв., обезщетение за забава за периода 01.01.2017 г. – 02.12.2019 г., ведно със законната лихва върху посочените суми за главница от датата на предявяване на иска – 02.12.2019 г. до окончателното изплащане на задължението като неоснователен.

Излагат се основания за недопустимост и незаконосъобразност на обжалваното въззивно решение и се иска отмяната му и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
съдия Боян Балевски
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари