Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022


Класификация

  • Вид съдебен акт:
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1, касаторът обосновава отговорност на преобразуващото се дружество, в хипотезата, ако правата и задълженията при отделяне са конкретизирани с договора или плана за преобразуване и правният въпрос е - непосочените права и задължения остават ли в патримониума на преобразуваното дружество, след като изпадането в забава е настъпила след преобразуването на дружеството. Въззивният съд е приел, че задълженията за връщане на получените на основание сключените договори за банков кредит между „КТБ“ АД и „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД суми, са възникнали преди отделянето на дружествата (сред които и ответникът-длъжник „Комунално битови услуги Петрич“ ЕООД). Прието е, че задълженията за връщане на получените на основнаие договорите за банков кредит суми, са възникнали със сключване на договорите. Въззивният съд е приел, че постигнатото съгласие за връщане на дължимите на основание сключения договоро за банков кредит на погасителни вноски с падежи на определени дати, не преобразува задължението, а същото остава да бъде само едно и крайният срок за погасяването му е падежът на последната разрочена вноска или моментът, в който е обявена предсрочната изискуемост на задължението. Прието е, че задължението за връщане на получената сума възниква със сключване на договора за банков кредит, поради консенсуалния характер на този вид договори. Падежът на всяка погасителна вноска, при приетото разсрочено връщане на дълга, е прието, че е без значение за определяне момента на възникване на задължението. Това правно разрешение е довело и до извода, че задължението за връщане на отпуснатите на основание договорите за банков кредит суми, е възникнало преди отделянето на длъжника. Освен това е обусловило и извод за наличие на солидарна отговорност на преобразуващото се дружество и отделеното дружество, възникнала по силата на закона с настъпване на факта на отделяне, на основание чл. 127, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 263 л, ал. 1 ТЗ. При приложение на чл. 263 л, ал. 1, изр. 2 ТЗ, както и при приетото, че липсват данни задължението да е разпределено на отделеното дружество, въззивният съд е направил извод за ограничаване отговорността на отделеното дружество до размера на получените от него права. Прието е, че при отделяне разпределението на задължение с плана или с договора за преобразуване има само отношение към размера на отговорността. Това не изключва извод за солидарна отговорност на отделеното дружество. Този извод изключва извод за отговорност на преобразуващото се дружество, каквато теза поддържа касаторът. Поради даденото разрешение от въззивния съд, поставеният правен въпрос не съставлява общо основание за допускане касационно обжалване. Въпросът представлява твърдение на касатора за отговорност на преобразуващото се дружество. Разрешението за наличието на солидарна отговорност, в частност отговорност на отделеното дружество – ответник в процеса, е направено след анализ на доказателствата и приложение на материалния закон. Изцяло с правилността на съдебното решение е свързан поставеният правен въпрос. Съгласно т. 1 Тълкувателно решение 1/19.02.2010 г. по тълк. д. 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари