Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

1/ „Кога е налице увреждане на кредиторите на длъжника по смисъла на чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ и по смисъла на чл. 135, ал. 1 ЗЗД“, като по него поддържа противоречие с решение №56 от 01.08.2018г. по т. д. №1538/2017г. на ВКС, І т. о. и решение №11/27.02.2020г. по т. д. №2529/2018г. на ВКС, І т. о. /досежно иска по чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ/ и решение №639 от 06.10.2020г. по гр. д. №754/2009г., решение №201 от 31.10.2018г. по гр. д. №1036/2018г., решение №407/29.12.2014г. по гр. д.№2301/2014г., решение №18 от 04.02.2015г. по гр. д.№3396/2014г., решение №261/25.06.2015г. по гр. д. №5981/2014г., всички на ІV г. о. на ВКС, решение №50 от 12.05.2017г. по т. д.№731/2016г. на ВКС, І т. о. и решение №93/28.07.2017г. по т. д. №638/2016г. на ВКС, ІІ т. о. /досежно иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД/. Формулиран е въпросът 2/ „Възможно ли е увреждане на кредиторите, по смисъла на чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ и чл. 135, ал. 1 ЗЗД, да се извърши чрез сделка даване вместо изпълнение (чл. 65, ал. 2 ЗЗД), когато длъжникът отчуждава свой актив в сурогатно изпълнение на свое задължение към третото лице? Дали с оглед специфичния контекст на производството по несъстоятелност формалното балансиране между редуциращия ефект на отчуждаването спрямо актива и намаляването на пасива на длъжниковото имущество /при относителна равностойност на даденото и погасеното/ изключва по правило увреждането на кредиторите?“, като се твърди, че е налице хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК поради липса на формирана съдебна практика в отговор на същия. Под №3е въведен въпросът „Кога е налице знание за увреждане у длъжника?“, обоснован в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие на приетото от въззивния съд с решение №639 от 06.10.2020г. по гр. д. №754/2009г., решение №201 от 31.10.2018г. по гр. д. №1036/2018г. на ВКС, ІV г. о. и решение №50 от 12.05.2017г. по т. д. №731/2016г. на ВКС, І т. о. По реда на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК са поставени въпросите: 4/ „Необходимо ли е за наличието на свързаност по пар. 1, ал. 2 ДР ТЗ лицето, участващо пряко или косвено в управлението, контрола или капитала, реално да е уговорило условия, различни от обичайните или е достатъчно към момента на сделката да е съществувала подобна възможност?“ и 5/ „Може ли свързаност между кооперация и член-кооператор, в контекста на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ, респ. на П. иск, предявен в производството по несъстоятелност на длъжника, с оглед позоваването на презумпцията по чл. 649, ал. 4 ТЗ вр. чл. 135, ал. 2 ЗЗД, да бъде обосновавана по критерии, различни от използваните от законодателя в пар. 1, ал. 1 и ал. 2 ДР ТЗ?“ Като последен е формулиран въпросът 6/ „Длъжна ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари