Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

за действително претърпените вреди и да съобрази размера им?; Твърди се противоречие с: решение №88/22.6.2010г. по т. д. №911/2009г. на I т. о. на ВКС, решение №65/14.04.2009г. по т. д. №589/2008г. на II т. о. на ВКС, решение №223/19.04.2016 г. по т. д. №3633/2014г. на I т. о. на ВКС.; 3/ Имат ли качеството „търговец“ физическите лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, и приложими ли са по отношение на тях ограниченията на чл. 309 ТЗ? Касаторът се позовава на наличието на допълнителните предпоставки по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3, и ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на трети ноември през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Ремзи Мехмед Ремзи против решение №******г. по в. т. д. №******г. на Апелативен съд - Варна, с което е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. на Окръжен съд-Шумен, с което по реда на чл. 422 ГПК е признато за установено, че касаторът дължи на „Грейнстор България” АД сумата 34 500 лв. по запис на заповед, издаден на 16.04.2019г., с падеж на 31.07.2019г., ведно със законната лихва върху същата сума, считано от 04.10.2019 г. /датата на завеждане на заповедното производство/ до окончателното й изплащане, за която сума е издадена заповед за незабавно изпълнение №1510/ 07.10.2019 г. по ч. гр. д. №3002/2019г. на Районен съд-Шумен.

Касаторът счита, че въззивното решение е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на процесуалните правила и е необосновано. Излага становище, че в случая не се касае до търговска сделка, тъй като Ремзи Мехмед Ремзи е регистриран като земеделски производител и съответно правилото на чл. 309 ТЗ не е приложимо по отношение на него. Позовава се на липсата на доказателства по делото за изпълнение на предвиденото в чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 1 от договора за продажба - купувача да е направил постъпки за предаване на договорената пшеница, която заявка да не е била изпълнена от касатора, или предаването на зърното да е било отказано, в който случай неизпълнението на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
съдия Кристияна Гeнковска
Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари