Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Гълъбина ГенчеваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

При спор по чл. 108 ЗС и въведено възражение за допусната грешка в кадастралната карта необходимо ли е за съда да изследва положението на съседните имоти по плановете, предхождащи одобряването на кадастралната карта?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

С решение №******г. по гр. д. №******г. на Разградския окръжен съд е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Разградския районен съд, с което е бил уважен предявеният от М. М. Т. срещу А. Д. Т., Ю. А. Т. и А. А. Т. иск по чл. 108 ЗС за установяване на собствеността и предаване владението на част от ПИ с идентификатор......... по КККР на [населено място], [община], област Р., находяща се между [улица]/на север/, кадастралната граница от изток и имот............ от запад, отразена в жълто на комбинираната скица, приложена на лист 125 от първоинстанционното производство, представляваща неразделна част от съдебното решение.

Въззивният съд е приел за неоснователно оплакването в жалбата на ответниците, че първоинстанционното решение е недопустимо, тъй като ищецът е претендирал реална част от имот с площ от 15 кв. м., а съдът е уважил иска по чл. 108 ЗС за по-голяма площ, оцветена в жълто на комбинирана скица на вещото лице. Позовал се е на постоянната практика на ВКС, че площта не е решаващ индивидуализиращ белег, както и на обстоятелството, че първоинстанционният съд е уважил иска по чл. 108 ЗС в тези граници на спорната реална част, които са описани и в исковата молба.

По съществото на спора е прието, че страните по делото са собственици на съседни поземлени имоти в [населено място]. Според кадастралната карта спорната реална част попада в имота на ищеца, но се владее от ответниците. Прието е, че това владение е неоснователно.

Прието е, че фактите по делото правилно са установени от първата инстанция, поради което въззивният съд е препратил към тях на основание чл. 272 ГПК.

Съдът е счел за преюдициален спрямо иска по чл. 108 ЗС въпросът дали е оборена презумпцията на чл. 2, ал. 5 ЗКИР, вр. чл. 2, ал. 1, предл. второ ЗКИР, т. е дали границата между двата имота по кадастралната карта ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?